Nytt krav for ILO 188

I forbindelse med at sjøfartsdirektoratet har innført krav for ILO 188 knyttet til arbeidstakeres velferd om bord i båtene så har vi i CCOM sammen med XPRO Marine uviklet det dokumentsettet som kreves. Denne dokumentasjonen møter kravene som kommer fra ILO 188. 
 
ILO 188 vil ha sertifikatplikt, og denne sertifiseringen må tas i forbindelse med fornyelse av fartssertifikatet.
 
Man kan enten utvikle denne dokumentasjonen selv, eller kjøpe den ferdig lagt inn i CCOM som kapittel 13 i sikkerhetsstyringen. Da ligger alt klart i den elektroniske dokumenthåndteringen for sertifisering/sertifikatfornyelse.

For mer informasjon eller pris kan du ringe 990 99 797 eller e-post sales@ccom.no.

https://www.sjofartsdir.no/aktuelt/nyheter/konvensjon-om-bedre-arbeidsvilkar-i-fiskerisektoren/

Sikkerhetsstyring for fartøy under 500 brt

CCOM har nå kommet med en pakkeløsning for fiskefartøy under 500 brt. 

Systemet er tilpasset de forskjellige størrelsene, med følgende inndeling:

  • Fiskefartøy under 15 meter
  • Fiskefartøy mellom 15 og 24 meter
  • Fiskefarøty mellom 24m og opp til 500 brt. 
  • Arbeidsbåter og servicebåter

Priser og omfang er også tilpasset de forskjellige fartøysgruppene. CCOM skal alltid være konkurransedyktig på pris. 

Vedlikeholdssystemet er svært enkelt for de mindre båtene, mens de større båtene kan utvide med de komponentene man ønsker samt flere funksjoner som er nyttige på større fartøy.

Systemet kommer med alt innhold og krav som Sjøfartsdirektoratet og forskrift krever, inkludert risikovurderinger. Det er også klartgjort slik at for fartøy som Sjøfartsdirektoratet mest sannsynlig innfører ISM for er det tilstrekkelig for disse også. 

Vi setter opp alt for dere, inkludert vedlikeholdet. 

 

Vi har kunder fra 8 meter til 95 meter. Ta kontakt for referanser! 

ISM

CCOM have now entered into a market cooperation with X-Pro Marine for a fully integrated ISM solution on our CCOM Marine system.  We have approx 100 vessels that have chosen CCOM Marine. 

Our focus is easy implementation of the system, and we can offer a complete package for the client with courses and training. 

For more information please contact us.