CCOM har siden 2005 levert styringssystem for å monitorere eiendeler. 

De siste årene har man satset innenfor følgende tre områder: marine, kontor og eiendom. 

CCOM er nå markedsleder innenfor håndtering av ISM system for fiskefartøy i Norge. 

 

Våre løsninger skal være enkle å bruke, enkle å håndtere samt enkle å skreddersy.